Campusontwikkeling Energietransitie (PPS)

PepFlo is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Energy Cave. De Energy Cave is een Experience Center voor energie en ondergrond. Bewoners, scholieren, studenten, bestuurders en ondernemers kunnen daar leren en beleven hoe de ondergrond ons kan voorzien in energie en bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.

Met diverse bedrijven, overheden NGO’s en onderwijsinstellingen zijn we gezamenlijk tot een uitvoeringsagenda van de Energy Cave gekomen, welke is verzilverd met de ondertekening van intentieverklaringen.

In de fase daarna lag de focus van onze rol op het thema educatie. We hebben een netwerk opgebouwd, funding georganiseerd en een onderwijsprogramma gerealiseerd. Het onderwijsprogramma wordt door partners gedragen en bestaat o.a. uit onderwijsexcursies, Masterclasses, onderwijsontwikkeling voor het MBO, HBO en Leven Lang Ontwikkelen.

Partners waar intensief mee samengewerkt is, zijn o.a. Eneco, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Kadans Science Partner, Installatiewerk Zuid-Holland, Darel Education, I-EM Delft, MRDH, ROC Mondriaan, Rijswijks Lyceum –Van Vredenburch College, TNO, Energy Switch, Sterk Techniekonderwijs Haaglanden, JINC en de BBR.