About Candidate

Studenten gaan aan de slag als junior business IT & data consultant! In deze course werken groepen van 4 studenten aan een goed onderbouwd advies voor een echte opdrachtgever. Het gaat om een start-up die graag wil weten hoe je het business model van dit nog jonge bedrijf kan verbeteren, of zelfs innoveren door – onder andere –  slim gebruik te maken van data en datatechnologie. Dat kan dan gaan om data die het bedrijf al heeft, zelf zou kunnen gaan verzamelen, of zou kunnen verkrijgen bij een andere organisatie.

Resultaat is een onderbouwd en uitgewerkt Business Model Canvas

Samen vormen de studenten een business IT & data consultancy bedrijfje (met zelf bedachte naam en logo!).  Vervolgens moeten zij een opdracht in de wacht zien te slepen door een goede acquisitiebrief te schrijven. Dat doen ze nadat de verschillende opdrachtgevers zich eerst gepresenteerd hebben.

Voor de uitwerking van het advies kunnen de studenten gebruik maken van alle kennis en kunde (methoden en technieken) die ze tot nu toe hebben geleerd. Wel zullen ze goed moeten motiveren waarom ze bepaalde methoden en technieken hebt toegepast, en hoe ze de resultaten en inzichten die het gebruik van die methoden en technieken heeft opgeleverd, hebben verwerkt in het advies.

Om een dergelijk adviestraject goed aan te pakken, is een projectmatige aanpak noodzakelijk. Studenten gaan in een aantal workshops aan de slag met methoden om een project goed op te zetten en uit te voeren. Zo zullen ze een goed plan van aanpak moeten maken, en een aantal voortgangsrapportages. Bovendien zullen ze binnen het team goed moeten samenwerken om tot een goed resultaat te kunnen komen.

Uiteindelijk resulteert het werk het in een adviesrapport dat ze opleveren aan de opdrachtgever. Ook gaan ze een professionele en aansprekende presentatie verzorgen voor de opdrachtgever en de begeleidend docent. Die presentatie moet natuurlijk inhoudelijk goed zijn, maar durf ook van de gebaande powerpoint-paden af te wijken!  Dat geldt ook voor de pitch die ze moeten houden, voor alle opdrachtgevers, docenten en medestudenten. Gaat het hen lukken om in twee minuten hun advies op een heldere en aanprekende manier te presenteren?