Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk

In 2019 is de gemeente Rijswijk gestart met het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, destijds onder het onderwijsprogramma Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk (NOER). Het programma richt zich op het opleiden van jongeren voor banen met toekomstperspectief en het informeren en inspireren van jongeren over verschillende beroepen. zodat er een goede aansluiting ontstaat tussen de kennis en vaardigheden die jongeren opdoen in het onderwijs en de behoeften van de arbeidsmarkt. Ook dragen we bij aan kansengelijkheid en het voorkomen van (school)uitval.
De gemeente fungeert als facilitator en stimuleert samenwerking tussen scholen, bedrijven, en andere relevante stakeholders. Daarnaast heeft de gemeente een rol in het creëren van een gunstig en stimulerend ondernemersklimaat, waarbij er voldoende mogelijkheden zijn voor stages, leer-werktrajecten en banen met toekomstperspectief.

Het O&A programma maakt deel uit van het Kader Jeugd en Onderwijs en sluit tegelijkertijd aan bij actuele maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de Energietransitie. Voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers zijn randvoorwaardelijk om de opgaven te realiseren, vooral op het gebied van techniek en technologie. In Rijswijk werken we in dat kader intensief samen met de teams Energietransitie, Economie én regionale partners aan de realisatie van de “Energy Cave”. Een regionale samenwerking rondom geothermie en energietransitie op At the Park, het voormalig Shellcomplex op Kesslerpark.

Rol van PepFlo
PepFlo was vanaf het eerste uur verantwoordelijk voor het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs-arbeidsmarktprogramma in de gemeente Rijswijk. Aanvankelijk in de rol van aanjager om het programma samen met lokale partners (onderwijs en bedrijfsleven) te ontwikkelen en op te bouwen. Later als verantwoordelijke van het programma voor verdere groei en borging.